Bomen en plantsoenen

Wat zijn de afstanden die worden gebruikt om beplantingen aan te leggen ?

Hoogstambomen moeten op 2 meter van de scheidingsgrens geplant worden.  
Een haag die niet aan de scheidingsgrens staat, moet op 50 cm van de scheidingsgrens geplant worden. De bomen moeten op 5m van de huizen geplant worden.

Wat is een hoogstamboom?

Minimale hoogte 4m, 40 cm omtrek tot 1m50 hoogte

Is het noodzakelijk om een vergunning te hebben om een hoogstamboom  om te hakken?

Een stedenbouwdige vergunning van het Schepencollege is vereist voor het kappen van een hoogstamboom.
Alleen het kappen van een dode hogestamboom vereist geen toestemming.

Hoe hoog moet ik mijn heg houden?

In Watermaal-Bosvoorde, in het algemeen, moet de hoogte van de hagen beperkt zijn tot 1m80 (conform het bepaalde in artikel 49 van het Algemeen politiereglement), tenzij anders bepaald in een bijzonder bestemmingsplan (BBT) of in een verkavelingsvergunning.
In de "cités-jardin" is de hoogte vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de coöperatiëven : « Le Logis » : 1m30 à 1m70, « Floréal » : 1m10.
In Watermaal-Bosvoorde, in het algemeen, moet de hoogte van de hagen beperkt zijn tot 1m80 (conform het bepaalde in artikel 49 van het Algemeen politiere

Wat zijn de verplichtingen gebonden aan een tuin?

Alle vegetatie moet worden onderhouden. Het mag in geen geval over de rijweg hangen en over de stoep op minstens 2,50 m hoogte van de grond. Verlichtingspalen en verkeersborden moeten te allen tijde vrij en zichtbaar blijven.
Dode bladeren die op de stoep zijn gevallen, moeten worden weggeveegd.

Wat zijn de stappen om een kapvergunning bomen aan te vragen?

Voir Stedenbouw

Hoe kom ik van mijn groenafval af ?

Via de specifieke regionale huis-aan-huisophalingen (zondagmiddag) of via het containerpark.

De boom van een buurman zorgt ervoor dat ik licht verlies en een hogere luchtvochtigheid krijg. Wat kan ik eraan doen?

Buurtverstoringen worden beheerst door het burgerlijk recht en worden de vrederechter behandeld. Een dossier ter ondersteuning van het geschil en met vermelding van de schade (foto's, aangetekende brieven, ingebrekestelling, enz.) moet worden opgesteld.

Wanneer mag ik mijn gazon maaien of mijn haag snoeien?

Het gebruik van grasmaaiers en ander elektrisch aangedreven tuingereedschap is op zon- en feestdagen verboden. De andere dagen is het gebruik ervan verboden van 20.00 tot 7.00 uur (overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het decreet van 21.11.2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van het buurtlawaai. (Belgisch Staatsblad van 21.12.2002).