Taxi-cheques

De sociale en senoriendienst geeft taxicheques ter waarde van € 5,00 uit voor personen met beperkte mobiliteit die voldoen aan de vereiste medische, leeftijds- en financiële voorwaarden.

Na een sociaal onderzoek bij de aanvrager en met instemming van het Schepencollege zal de dienst de taxicheques maandelijks bij de begunstigde thuis afleveren.

Info: T. 02.676.16.22 - 02/674.74.79