Geluid

  • Bij wie kan ik klagen over geluidsoverlast ?

Elke klacht met betrekking tot geluidshinder moet schriftelijk worden gericht aan het Schepencollege, dat ze officieel zal doorsturen naar Leefmilieu Brussel (Brussels Instituut voor Milieubeheer). Deze dienst zal het geluid meten door middel van een meettoestel bij de klager wordt geplaatst (hetzij krachtens het besluit van 21.11.2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen het buurtlawaai - Belgische Blad van 21.12.2002; hetzij krachtens het besluit van 24.11.2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen - Belgische Blad van 21.12.2002).
Informatie: Dienst Leefmilieu 02.674.74.34

  • Er vliegen steeds meer vliegtuigen over Watermaal-Bosvoorde. Is er iets wat ik kan doen?

Elke klacht moet bij voorrang worden gericht aan de federale ombudsman via de website www.airportmediation.be of schriftelijk aan BELGOCONTROL.
Rue du Progrès, 80 boîte 2
1030 Bruxelles
Tél 02.206.32.32
Fax : 02.206.32.30

Het is echter essentieel dat u ons ook een exemplaar toestuurt, want de gemeente Watermaal-Bosvoorde is lid van UBCNA (Belgische Unie Tegen Vlietuighinder). Deze federatie van gemeenten strijdt voor een vermindering van de luchtvervuiling en tegen het overvliegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Regelmatig worden er gerechtelijke procedures gevoerd om de rechten van de Brusselaars af te dwingen.

 

  • Divers

Het gebruik van grasmaaiers en ander elektrisch aangedreven tuingereedschap is op zon- en feestdagen verboden. Op de andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.